Boys Varsity Baseball · GW vs GW 3-12-20 Varsity enjoyed a game in spite of MW cancellation